חברי ועדות

חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד
ניר זמיר יו"ר הועדה וחבר
איציק אבוטבול חבר
תומר רכטמן חבר
אדי טורג'מן חבר
עופר רימון חבר
אסף רוט חבר

חברי ועדת השימור

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד
ניר זמיר יו"ר הועדה
זהרה ישי מהנדסת הרשות - סגל
יוסי ויטריאול יועץ שימור
תומר רכטמן חבר
אסף לה גנק חבר
עדי סלע חבר
לימור קוטר עובדת רשות - סגל
מירי איפרגן עובדת רשות - סגל