פתיחת בקשה למידע

 

מידע תכנוני כללי - לא להיתר

מידע כללי (סעיף 119א)

מידע כללי כתוב עבור רכישה\מכירה של נכס המידע כרוך בתשלום וישלח בדוא"ל בתוך 5 ימי עבודה מיום אישור תשלום האגרה.

דף המידע תקף לשנה.

תיק מידע כתנאי להגשת בקשה להיתר

מידע להיתר (סעיף 145(א1))

תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין (לעורכי בקשה בלבד) .

לאחר אישור התשלום, יש להגיש בקשה דרך המערכת המקוונת.

תיק המידע תקף לשנתיים.

הנחיות לתשלום