עדכונים

 • לתשומת לב הבונים!

  החל מתאריך 1.4.2019 – בוטלו טופס 2 וטופס 4.

  היתרי בניה שניתנו בשנת 2019 יש לדווח לוועדה לפי הטפסים החדשים.

  בשלב תחילת עבודות, בשלב מהלך ביצוע ובשלב תעודת גמר.

  לנוחותכם בלשונית טפסים ונהלים מצורפים טפסים הניתנים למילוי במחשב ולשליחה למפקח בישובכם בדוא"ל.

  כל עבודה באתר שתחל ללא קבלת "אישור לתחילת עבודות" יוצא צו הפסקת עבודה.

חדשות

 • 08/06/2021

  החל מתאריך 13.06.2021 תוחזר קבלת הקהל בוועדה.

  ימים ושעות קבלת הקהל בהתאם למפורסם באתר.

 • 13/05/21

  לידיעתכם -

  מסמך מדיניות בנושא בקשות להיתר הכוללות הקלות אושר בועדת המשנה.

  קישור למסמך

 • 31/12/2020

  השוואת גרסאות לקבצי DWF בבקשות להיתרים

  החל מתאריך 03.01.2021 לא יתקבלו קבצי תכניות ראשיות לבדיקה ללא אפשרות השוואה לגירסה קודמת. במקרים בהם לא ניתן להשוות את ההקבצים תוחזר הבקשה ללא בדיקת מחלקת הרישוי.

 • 31/12/2020

  הנחיות מרחביות - לידיעתכם

  אושרו הנחיות מרחביות בנושא מתקני הסקה ביתיים - קישור להנחיות.

  אושרו הנחיות מרחביות עדכניות לקיבוץ דביר - קישור להנחיות.

 • 10/09/2020

  עותקים קשיחים להיתר

  החל מתאריך 10/09/2020 לא ידרשו עותקים קשיחים להיתר.

  קובץ התכנית הראשית ייחתם דיגיטלית בלבד ויעלה לאתר הועדה.

  *יש להקפיד כי קובץ התכנית יהיה חתום דיגיטלית ע"י המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד.

 • 03/08/20

  מתקן הסקה ביתי - עדכונים

  החל מתאריך 01.09.2020 ידרש תיק מידע כתנאי לפתיחת בקשה להיתר.

  עודכנו הנחיות להגשת בקשה להיתר בקישור הבא.

 • 30/07/20

  פורסם מסמך באתר הרישוי של פקע"ר ל "נוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו".

  נוהל אשר מטרתו הסברת אופן עריכת הנספח המיגון הנדרש וצורת הגשתו במערכת רישוי המקוון של פיקוד העורף.

 • 02/07/2020

  הגשת בקשה לפטור ממיגון לפיקוד העורף

  במרץ 2020 נכנס לתוקף הליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית ממ"ד.

  "נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט"

  "מסמך מנחה רישוי מקוון – פיקוד העורף"

 • 17/05/2020

  עודכן מידע בנוגע לקבלת קהל בהתאם להנחיות משרד הבריאות: קבלת קהל

   

 • 15/03/2020

  לציבור המתכננים והבונים,

  נוכח המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, התבטלה קבלת קהל במשרדי הועדה המקומית בני שמעון עד להודעה חדשה.

  אנו משתדלים לתת מענה באמצעות הטלפון ובאמצעות הדוא"ל.

  לאור ההתנהלות המצומצמת תיתכן האטה בטיפול, עמכם הסליחה!

  שבוע טוב ובריאות לכולם.

 • 16-09-2018 - 16/09/2018

  קהל המתכננים שלום רב,

  החל מתאריך 02/09/2018 ישתנו נהלי הגשת בקשות להיתרים בוועדה.

  יש לפעול לפי הנחיות להגשת בקשות מקוונות להיתר

 • 09/08/2012

  מענה טלפוני יינתן כל יום בין השעות 08:00-13:00 החל מהשעה 13:00. ניתן להשאיר הודעה בתא קולי או לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני

 • 19/08/2012

  תכנית תאום מערכות: בבקשה להיתר בניה בהרחבות יש לכלול תכנית תיאום מערכות (מפה למשתכן) של המגרש המבוקש וסביבתו הקרובה

 • 08/09/2014

  הועלה לאתר נוהל תנאי סף להגשת תכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית ותכנית בסמכות ועדה מקומית כפי שקיים באתר משרד הפנים (עדכון 17/8/14  מהדורה 2). על כל תכנית שתוגש לוועדה המקומית בני שמעון לאחר 1/9/14  לעמוד בתנאי סף בהתאם לנוהל זה

 • 24/09/2012

  בקשה להיתר בניה אשר תוגש לאחר תאריך 09/10/12 ותכלול בריכת שחיה תידרש הגשת חוות דעת יועץ בטיחות מורשה

 • 01/10/2014

  נוספו הנחיות לבניה ירוקה. את ההנחיות ניתן למצוא בעמוד "קישורים שימושיים"

 • 30/12/2014

  עודכנו הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות, עלות אישור 22 ₪

 • 28/01/2016

  הועלו הנחיות לגידור אתר העבודה ופינוי פסולת הבניה

 • 01/03/2016

  ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית - כניסה למודול תכניות בניין עיר

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.