עדכונים

 • לתשומת לב הבונים!

  החל מתאריך 1.4.2019 – הוחלפו טופס 2 וטופס 4 בטפסים לתחילת עבודות ותעודת גמר.

  היתרי בניה שניתנו בשנת 2019 יש לדווח לוועדה לפי הטפסים החדשים.

  בשלב תחילת עבודות, בשלב מהלך ביצוע ובשלב תעודת גמר.

  לנוחותכם בלשונית טפסים ונהלים מצורפים טפסים הניתנים למילוי במחשב ולשליחה למפקח בישובכם בדוא"ל.

  כל עבודה באתר שתחל ללא קבלת "אישור לתחילת עבודות" יוצא צו הפסקת עבודה.

מידע כללי

תוספת ממ"ד בבית מגורים - הליך מקוצר

הנחיות כלליות לתושב

 

מסמך מדיניות לשטחי שירות

מסמך מדיניות לשטחי שירות בבית מגורים בלבד


מסמך מדיניות אכיפה - עדכון 2019

מסמך מדיניות אכיפה - עדכון 2019

 

הנחיות בנושא בריכות שחיה פרטיות

הנחיות בנושא בריכות שחיה פרטיות

 

היטלי השבחה בקיבוצים

מידע אודות היטלי השבחה בקיבוצים

התחייבות החברים לפטור מהיטל בקיבוץ

התחייבות קיבוץ לתשלום ההשבחה

חדשות

 • 02/06/2022

  החל מתאריך 02.06.22 הגשת בקשה לשובר תשלום עבור מידע תכנוני תעשה דרך אתר הועדה ולא ע"י טופס נפרד. לכניסה לפתיחת בקשות למידע לחץ כאן

 • 02/06/2022

  מתכננים ותושבים יקרים,

  אתר הועדה עודכן בתחומי המידע, הרישוי והפיקוח.

  ניתן לצפות במידע המלא בסרגל העליון בכותרות "בקשות למידע", "בקשות להיתר", "פיקוח".

 • 20/03/2022

  תושבים יקרים,

  החל מתאריך 01.04.22 לא יימסרו שלטים להצבה באתר הבניה.

  על פי החוק עלייכם להציב שלט כדוגמת המצורף בגודל 1/1מ' בחזית אתר הבניה לצורך קבלת אישור לתחילת עבודות. דוגמה לשלט

 • 17/02/2022

  שלום רב,

  להלן הנחיות להגשת בקשה להיתר לתוספת ממ"ד בלבד לבית מגורים בהליך מקוצר

  הנחיות כלליות לתושב

  הנחיות מפורטות למתכנן

 • 03/02/22

  פורסם נוהל מלא לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניה

  קישור לנוהל

 • 13/05/2021

  לידיעתכם -

  מסמך מדיניות בנושא בקשות להיתר הכוללות הקלות אושר בועדת המשנה.

  קישור למסמך

 • 31/12/2020

  השוואת גרסאות לקבצי DWF בבקשות להיתרים

  החל מתאריך 03.01.2021 לא יתקבלו קבצי תכניות ראשיות לבדיקה ללא אפשרות השוואה לגירסה קודמת. במקרים בהם לא ניתן להשוות את ההקבצים תוחזר הבקשה ללא בדיקת מחלקת הרישוי.

 • 31/12/2020

  הנחיות מרחביות - לידיעתכם

  אושרו הנחיות מרחביות בנושא מתקני הסקה ביתיים - קישור להנחיות.

  אושרו הנחיות מרחביות עדכניות לקיבוץ דביר - קישור להנחיות.

 • 10/09/2020

  עותקים קשיחים להיתר

  החל מתאריך 10/09/2020 לא ידרשו עותקים קשיחים להיתר.

  קובץ התכנית הראשית ייחתם דיגיטלית בלבד ויעלה לאתר הועדה.

  *יש להקפיד כי קובץ התכנית יהיה חתום דיגיטלית ע"י המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד.

 • 03/08/2020

  מתקן הסקה ביתי - עדכונים

  החל מתאריך 01.09.2020 ידרש תיק מידע כתנאי לפתיחת בקשה להיתר.

  עודכנו הנחיות להגשת בקשה להיתר בקישור הבא.

 • 30/07/2020

  פורסם מסמך באתר הרישוי של פקע"ר ל "נוהל אופן עריכת נספח מיגון והגשתו".

  נוהל אשר מטרתו הסברת אופן עריכת הנספח המיגון הנדרש וצורת הגשתו במערכת רישוי המקוון של פיקוד העורף.

 • 02/07/2020

  הגשת בקשה לפטור ממיגון לפיקוד העורף

  במרץ 2020 נכנס לתוקף הליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית ממ"ד.

  "נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט"

  "מסמך מנחה רישוי מקוון – פיקוד העורף"

 • 19/08/2012

  תכנית תאום מערכות: בבקשה להיתר בניה בהרחבות יש לכלול תכנית תיאום מערכות (מפה למשתכן) של המגרש המבוקש וסביבתו הקרובה

 • 08/09/2014

  הועלה לאתר נוהל תנאי סף להגשת תכנית מתאר בסמכות ועדה מחוזית ותכנית בסמכות ועדה מקומית כפי שקיים באתר משרד הפנים (עדכון 17/8/14  מהדורה 2). על כל תכנית שתוגש לוועדה המקומית בני שמעון לאחר 1/9/14  לעמוד בתנאי סף בהתאם לנוהל זה

 • 24/09/2012

  בקשה להיתר בניה אשר תוגש לאחר תאריך 09/10/12 ותכלול בריכת שחיה תידרש הגשת חוות דעת יועץ בטיחות מורשה

 • 30/12/2014

  עודכנו הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות, עלות אישור 22 ₪

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.