עבודות הפטורות מהיתר

תושבים יקרים,
מצורף מכתב והנחיות ממהנדס המועצה בנושא הרפורמה בחוק התכנון והבניה - לצפיה בקובץ

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים


פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר
בימים הקרובים נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים