דוח פעילות הוועדה לשנת 2018

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב