טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.5603
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.090 קיזוז פיקדון ידני 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה או תוספת בניה מ"ר 32.89 32.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג ל 2,000 מ"ר מ"ר 34.92 34.92
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 תוספת לחממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 1.70 1.70
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.65 3.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.415 תוספת לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל 10,000 מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 304.47 304.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 60.89 60.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.95.0 אגרת גזר דין 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל פיתוח 3.00.01 תשלום לפיתוח מתקן תקשורת 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 5.01 אגרת מידע בעבור חלקה בודדת 195.00 195.00
אגרות שונות אגרת מידע 5.02 אגרת מידע בעבור שתי חלקות סמוכות 312.00 312.00
אגרות שונות אגרת מידע 5.03 אגרת מידע בעבור כל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף 98.00 98.00