על המועצה ויישוביה

הוועדה נוסדה ב 27.11.2011 לאחר התנתקותה מהוועדה המרחבית "שמעונים" (נגב מערבי)

 

תחום שיפוט המועצה

שטח שיפוט כ 400,000 דונם.

המועצה גובלת במספר רב של רשויות: לכיש, מרחבים, רהט, להבים, באר שבע ועוד.

 

13 יישובי המועצה

8 קיבוצים – בית קמה, שובל, משמר הנגב, להב, דביר, שומריה, כרמים וחצרים.

4 מושבים – ברוש, תדהר, תאשור ונבטים.

ישוב קהילתי אחד – גבעות בר

אזור בניה כפרי, ה"שטחים הפתוחים" בין הישובים ברובם שטחים חקלאיים, שטחים בעלי ערכי טבע, יערות ואזורי תעסוקה.

מפת המרחב התכנוני 

תחומי פעולות הוועדה

הוועדה אחראית לכלל היבטי הרישוי, מתן מידע תכנוני, הליכי תכנון, יישום החלטות מוסדות התכנון,

הקמת בסיסי מידע, פיקוח ואכיפה בתחומי המועצה.

כחלק מתחומי אחריותה הוועדה עורכת ומעדכנת מעת לעת מסמכי מדיניות והנחיות על מנת להבטיח בניה חוקית ובטוחה, לשמור על המרחב הציבורי ועל המרחבים הפתוחים ולהגן על הסביבה ועל ערכי הנוף.

הוועדה יוזמת ומקדמת תכניות מפורטות מחוזיות ומאשרת תכניות מקומיות בהתאם לסמכותה.

 

תכנית מתאר המועצה לשטחים הפתוחים: 56/305/02/7 – (אושרה בסוף שנת 2014)

תכנית נושאית ייחודית וראשונה מסוגה שאושרה בארץ, חלה על שטח של כ 400,000 דונם!

תכנית כוללת לתכנון עתידי המבטיח את היחס בין השטחים הפתוחים והחקלאים לבין השטחים הבנויים.

מציגה את מדיניות השמירה על השטחים הפתוחים.

מגדירה מערך שטחים פתוחים מסוגים שונים ומבטיחה את השימוש הנכון בהם.

תכנית אהודה ומוערכת ע"י הגופים הירוקים וכדומיהם.

בתכנית בולטת רצועה ירוקה עוטפת היוצרת את גבול ההתפתחות העירונית של מטרופולין באר שבע.

 

תכנית המתאר הכוללנית למועצה – בתהליכי תכנון

מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי

המועצה התואמות את תכנית המתאר.

התכנית עוסקת בין היתר בתכנון העתידי של יישוביה. התכנית מגדירה קווים כלליים לתכנון היישובים

תוך שמירה על גמישות מרבית במטרה להתאים לצרכים עתידיים.

בשלבי העבודה הראשונים של התכנית נסקר המצב הקיים בישובים ובמועצה, והוגדרו חזון, מטרות ויעדים

לתכנית המתאר.

במסגרת מפגשי שיתוף ציבור (שולחנות עגולים) נדונו סוגיות שונות אשר נוגעות לאופי הרצוי של הישובים.

בהמשך התהליך הוגדרו חלופות רעיוניות, והתגבשו עקרונות תכנון מנחים לפיתוח עתידי.

בשלב הנוכחי אנו מתכנסים לכדי תכנון פרטני (ברמה כוללנית) של כל ישוב, במטרה לפתח יחד חלופה נבחרת.