ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

שלום רב,
משרדי הועדה יהיו סגורים בימי החג וחוה"מ סוכות.
להל"ן ימי קבלת קהל בחודש אוקטובר:
יום א' - 09/10/16, יום שלישי 25/10/2015, יום א' 30/10/16
בברכת שנה טובה ומוצלחת 

הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק
בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה:
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RishuyZamin.aspx
 

mainpic

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.